coretgenealogie

Widgets » Molenaars

Met de Molenaars widget kunt u op uw website de namen van molenaars weergeven op basis van een Ten-Bruggencatenummer. De molenaars komen uit publicaties op Genealogie Online. Hierbij hebben de stamboomonderzoekers bij het beroep van een persoon (molenaar of variant) tevens het Ten-Bruggencatenummer opgenomen.

Code

Voeg de volgende code toe aan de website waar u de molenaars (naam en link) wilt tonen, waarbij X vervangen dient te worden door het Ten-Bruggencatenummer:

<!-- Molenaars Widget (meer info via https://widgets.coret.org/molenaars/) -->
<script type="text/javascript" src="https://widgets.coret.org/molenaars/widget.js.php?tenbruggencatenummer=X"></script>

PS: wanneer er geen molenaars bekend zijn wordt er niets weergegeven, wanneer er wel molenaars worden weergegeven is dit in zelf op te maken HTML (via document.write).

Voorbeeld

Hieronder het resultaat van het toevoegen van https://widgets.coret.org/molenaars/widget.js.php?tenbruggencatenummer=00314:

Alternatief (asynchroon)

De widget kan ook asynchroon geladen worden, dit komt de laadtijd van een pagina iets ten goede.

Op de plek waar de widget getoond moet worden (de id kan zelf gekozen worden):

<div id="Y"></div>

Onder aan de pagina komt dan de aanroep van de widget, de id van de <div> dient als parameter worden opgenomen:

<!-- Molenaars Widget (meer info via https://widgets.coret.org/molenaars/) -->
<script async type="text/javascript" src="https://widgets.coret.org/molenaars/widget.js.php?tenbruggencatenummer=X&div=Y"></script>